DK_Banner_Save_the_bees.jpg

Sammen kan vi redde bierne!

Situationen er akut for vores bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter. Den vilde natur forsvinder, marker sprøjtes mod skadedyr og klimaet er under forandring. Manglen på blomsternektar til bierne og pollen til larverne, er en kæmpe trussel for deres overlevelse. Vi har brug for disse små hjælpere, fordi 1/3 af vores fødevareforsyning er afhængig af at bierne bestøver vores afgrøder. Faktisk kan enkelt bi-koloni bestøve 3 millioner blomster hver dag!

Hvordan kan du hjælpe? Det er faktisk virkelig let og selv må enkle tiltag, kan hjælpe vores bier:

Ikoner_bred_DK.jpg

  • Plant blomster som bierne kan bestøve
  • Byg et insekthotel 
  • Vælg økologisk

Bee_flower_DK.jpg

I Bohuslän på den svenske vestkyst, er et unikt og vigtigt arbejde i gang. Her holder Nordens Ark til, en almennyttig fond, der har fokus på at give truede dyrearter en fremtid.

Den originale nordiske bi er en mørk honningbi, der engang var almindelig i hele Vesteuropa, men i dag er den stort set blevet udryddet, eller fortrængt af andre importerede biarter. Nordens Ark arbejder aktivt med forskellige initiativer og tiltag for at bevare den nordiske bi.

Selvom truslerne mod biodiversiteten er mange, kan vi vende den negative tendens. Sammen kan vi genskabe en mere vild og levende planet. Foto: Erik Edvardsson/Nordens Ark

DK_Banner_blommor.jpg
a brand of FREUDENBERG