Banner_Save_the_bees_2023_DK.jpg

Sammen kan vi redde bierne!

Situationen er akut for vores bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter. Den vilde natur forsvinder, marker sprøjtes mod skadedyr og klimaet er under forandring. Manglen på blomsternektar til bierne og pollen til larverne, er en kæmpe trussel for deres overlevelse. Vi har brug for disse små hjælpere, fordi 1/3 af vores fødevareforsyning er afhængig af at bierne bestøver vores afgrøder. Faktisk kan enkelt bi-koloni bestøve 3 millioner blomster hver dag!

Hvordan kan du hjælpe? Det er faktisk virkelig let og selv må enkle tiltag, kan hjælpe vores bier. Hvis du har have, så sørg for at plante hjemmehørende blomstrende planter, buske og træer og undgå at sprøjte mod ukrudt mm. Du kan bygge et insekthotel i din have, og der findes en masse inspiration på internettet. Vælg økologiske råvarer, og frugt og grønt der er usprøjtede, på den måde støtter du de producenter der vælger at passe på vores insekter. 

Vores egen nordiske honningbi

Den originale nordiske bi er en mørk honningbi, der engang var almindelig i hele Vesteuropa. I dag er den stort set udryddet eller fortrængt at importerede biarter, der producerer mere honning. Disse importerede bier er dog ikke ligeså robuste som den nordiske bi, der både flyver ved lavere temperaturer, og som lever og bestøver de hjemmehørende planter. Danmark er det land i Skandinavien, hvor de brune bier er mest udrydningstruet.

Nordens Ark samarbejder med Foreningen for brune bier i Danmark omkring bevaringen af den nordiske brune bi. I Danmark findes der kun et naturligt ynglested for bierne på øen Endelave. Stedet er karantænezone for bier, for at bevare renparringsstationer, der leverer bier til biavlere, så den danske honningbi kan bevares.

Ikoner_bred_DK.jpg

  • Plant hjemmehørende blomster, buske og træer som bierne kan bestøve
  • Byg et insekthotel i din have, så de små bestøvere kan hvile
  • Vælg økologisk når du handler og undgå at sprøjte din have

Bee_flower_DK.jpg

I Bohuslän på den svenske vestkyst, er et unikt og vigtigt arbejde i gang. Her holder Nordens Ark til, en almennyttig fond, der har fokus på at give truede dyrearter en fremtid.

Nordens Ark samarbejder med Foreningen for brune bier i Danmark omkring bevaringen af den nordiske brune bi. I Danmark findes der kun et naturligt ynglested for bierne, nemlig på øen Endelave. Selvom øen Erteholmene også er blevet godkendt, er øen for lille til at opretholde en bæredygtig bestand af brune bier. Der er simpelthen for lidt mad til dem. Arbejdet i Foreningen for brune bier handler hovedsageligt om det praktiske arbejde med bierne. Da biavlere ofte er enkeltmennesker, er der stort behov for frivillighed, koordinering og støtte til projekterne. Der arbejdes fx på at oprette endnu en naturlig renparringsstation, så den oprindelige danske honningbi kan bevares. Foto: Erik Edvardsson/Nordens Ark

DK_Banner_blommor.jpg
a brand of FREUDENBERG