Rettigheder og forbehold

  1. Dette site drives af Freudenberg Household Products AB, og alle rettigheder tilhører Freudenberg Household Products AB, medmindre andet er angivet.
  2. Freudenberg Household Products AB har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at alle oplysninger publiceret på sitet, særlig produktoplysninger, er fuldstændige og korrekte. Der gives dog ingen garanti for oplysningernes nøjagtighed, og Freudenberg Household Products AB påtager sig intet ansvar i den forbindelse, ud over det til enhver tid lovbestemte ansvar.
  3. Uden at påtage sig noget ansvar i øvrigt forbeholder Freudenberg Household Products AB sig retten til når som helst at ajourføre, ændre eller indstille sitet eller dele heraf. Freudenberg forpligter sig på ingen måde til at holde sitet opdateret.
  4. Eventuelle links til tredjeparts-websites er ikke ensbetydende med, at Freudenberg Household Products AB godkender sådanne hjemmesider, og Freudenberg Household Products AB fraskriver ethvert ansvar for indholdet eller tilgængeligheden af disse sites. 
  5. Ethvert krav eller søgsmål i relation til sitet eller brugen heraf skal reguleres og fortolkes i henhold til tysk lovgivning, med undtagelse af lovkonflikter.
a brand of FREUDENBERG