Ethics 1.jpg

For os indebærer bæredygtighed en generel overvejelse af miljømæssige, sociale og økonomiske spørgsmål. 
Vi holder høje etiske standarder gennem hele vores værdikæde. Vores leverandører skal følge standarderne i Ethical Sourcing-programmet: Dermed sikres det at medarbejdere verden over får en løn, der muliggører et værdigt liv. Vi tolererer ikke børnearbejde eller nogen anden form for tvangsarbejde. Vi vurderer beskyttelsen af mennesker samt arbejderbeskyttelse- og pleje i henhold til bestemmelserne i OHSAS 18001.
 

Ethics 2.jpg

For at sikre at vores standarder overholdes, gennemfører vi leverandørvurderinger af materiale- og serviceudbydere der dækker mere end 90 % af vores totale materialekøb. Desuden har vi identificeret fokusområder opdelt i fabrikker og de mest vigtige leverandører, lagerlokaler, distributionscentre osv. For alle disse virksomheder foretager vi også revisioner på stedet for at vurdere opfyldelsen af vores etiske indkøbskriterier. 
 
a brand of FREUDENBERG